Internetová a panoramatická kamera

Živé zámery z panoramatických a internetových kamier sú aktuálnym zdrojom informácii o počasí a stave zimného, či letného areálu.