Hodinové rámy

Tento reklamných nosič o rozmere 100x50cm je umiestený pri nástupoch na lanovky, teda v najfrekventovanejších miestach. Jeho umiestenie zaručuje vysokú vizibilitu reklamného priestoru.