Info panely

Elektronické informačné panely slúžia na zobrazenie a poskytnutie informácií o najbližších ubytovacích zariadeniach ako sú hotely, motely, penzióny, ubytovne a iné.