Eventy

Okrem atraktívnych reklamných plôch na najvyšších miestach, efektívnych digitálnych reklamných médií a vysokého vplyvu komunikačných kanálov, sitour ponúka aj iné formy podpory Vašej kampane.

 

Product placement, sapling a event manažment sú tiež služby ponúkané sitourom. Perfektné plánovanie a realizácia sú nevyhnutné pre úspešnú kampaň v regiónoch a prostredí, ktoré sú niekedy náročné. My si to uvedomujeme a preto našim klietom ponúkame vysokú kvalitu aj v tejto oblasti. Optimálna integrácia do prebiehajúcej komunikácie s podpornými médiami je jednou z kľúčových kompetencií sitour tímu.