Nástupný hodinový rám

Nástupný hodinový rám ponúka optimálny dosah reklamy vďaka dlhému a častému vizuálnemu kontaktu návštevníkov strediska.

 

Slúži tiež ako orientačný časový bod pre návštevníkov, keďže sú na ňom okrem reklamy umiestnené aj hodiny s aktuálnym čas. Stovky nadšencov zimných športov prejdú denne nástupným hodinovým rámom.