Viac infomácií o našich reklamných nosičoch umiestňovaných na turistických trasách nájdete na: