Viac infomácií o našich reklamných nosičoch umiestňovaných na turistických trasách nájdete na:

  • Drevené vyrezávané lavičky
  • Značenie turistických trás