Branding turistických smerovníkov

Ďalším reklamným nosičom na turistických trasách je reklama na turistických smerovníkoch. Tá doslova určuje marketingový smer, ktorým by sa návštevník mal vydať.