Živá panoráma:

 

  • Podpora domáceho turizmu
  • Vysielanie denne na RTVS2
  • Počet destinácií: 35

Viac...

Fakty:

  • Video/foto 16:9
  • Počet lokalít s Digital Signage: 6
  • Celkový počet Digital Signage: 8

Viac...

sitour

verte najlepšiemu

 


sitour international je špecialistom na informačné systémy pre strediská cestovného ruchu a vonkajšiu reklamu, ktorú realizujeme v lyžiarskych a horských strediskách a vo vybraných krajinách aj v celoročných aquaparkoch.

Svojou širokou škálou produktov a dlhoročnými skúsenosťami ponúkame pre našich klientov vysoký štandard, čo je aj poslaním našej spoločnosti. Medzi hlavné činnosti patrí prezentácia stredísk cestovného ruchu prostredníctvom televízneho vysielania (Panorama TV) a prezentácie v internetovom prostredí (Holidayinfo.sk, feratel.com ...), na druhom poli realizujeme reklamné kampane na digitálnych ako aj klasických reklamných nosičoch. Prevádzkujeme informačný a rezervačný systém deskline, s pokrytím viac ako 300 turistických regiónov v Európe. Nástroj ponúka efektívne riešenie pre Váš destinačný manažment. Jeho funkčné moduly Vám umožnia zautomatizovať činnosti v súvislosti so správou objektov poskytovateľov služieb, počnúc vytváraním ponúk, komunikáciou so zákazníkom až po rezerváciu pobytu a online webovú prezentáciu ubytovacích zariadení a ďalších objektov infraštruktúry.

Eventy
Service