Živá panoráma

Tradičný programový formát vysielaný denne na RTVS:2.

pondelok - piatok

  • ráno o 8.00 hod.
  • na obed okolo 12.00 hod.

víkendy, sviatky

  • ráno o 8.00 hod.

 30 slovenských turistických destinácií.