Zásady ochrany osobných údajov


1. Prehľad ochrany údajov


Všeobecný

Nasleduje prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými informáciami pri návšteve našich webových stránok. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaný. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontaktné údaje operátora nájdete v bode 2.

Ako zhromažďujeme Vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje zhromažďujú automaticky naše informačné systémy pri návšteve webových stránok. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate, alebo kedy ste vstúpili na stránku. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.

Na čo používame Vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu toho, ako návštevníci stránku používajú.

Aké máte práva týkajúce sa Vašich údajov?

Vždy máte právo požadovať bezplatne informácie o uložených údajoch, ich pôvode, príjemcoch a účeloch ich zhromažďovania. Máte tiež právo požiadať o ich opravu, zablokovanie alebo odstránenie. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v bode 2. Môžete samozrejme podať sťažnosť aj príslušným regulačným orgánom.

Analytics a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky môže byť vykonávané štatistické analýzy o jej prehliadaní. K tomu dochádza v prvom rade pomocou súborov cookie a analytiky. Analýza správania počas prehliadania je zvyčajne anonymná, t. j. nebudeme schopní Vás identifikovať z týchto údajov. Môžete namietať proti tejto analýze alebo jej zabrániť tým, že nepoužívate určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. Nižšie Vás budeme informovať o tom, ako využiť svoje možnosti v tomto ohľade.

 

2. Všeobecné informácie a povinné informácie


Ochrana dát

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Považujeme Vaše osobné údaje za dôverné a nákladáme s nimi v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a zásadami ochrany osobných údajov.

V prípade použitia tejto webovej stránky, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaný. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa tak deje.

Upozorňujeme, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana Vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Oznámenie týkajúce sa strany zodpovednej za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

feratel media technologies AG  
Maria-Theresien-Straße 8
A-6020 Innsbruck

Telefón: +43 512 7280-0
Email: info@feratel.at

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Vykonávanie mnohých operácií spracovania údajov je možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov s budúcim účinkom postačuje poslanie neformálneho e-mailu. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti na odvolenie súhlasu so spracovaním osobných údajov môžu byť ešte legálne spracované.

Právo podávať sťažnosti regulačným orgánom

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť príslušným regulačným orgánom. Kontaktné údaje slovenských regulačných orgánov nájdete na nasledujúcom linku: https://www.bfdi.bund.de

Právo na prenos údajov

Máte právo, aby údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvného vzťahu, boli automaticky doručené Vám alebo tretej strane v štandardnom formáte, čitateľom na počítači. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, bude to možné iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad otázky a dopyty, ktoré nám, ako prevádzkovateľovi stránky, posielate. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy Vášho prehliadača, keď sa zmení z "http: //" na "https: //" a v paneli s adresou Vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nie je možné prečítať tretími stranami.

Informácie, blokovanie a vymazávanie

Podľa zákona, máte kedykoľvek a bezplatne právo, aby Vám boli poskytnuté informácie o všetkých Vašich osobných údajoch, ktoré sú spracované, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a účele, na ktorý boli spracované. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v bode 2.

Zákaz propagačných e-mailov

Týmto výslovne zakazujeme používanie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti s požiadavkami na podávanie sťažností o webových stránkach, pokiaľ ide o zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo podnikmúť právne kroky, ak je prijatý nevyžiadaný reklamný materiál, napríklad e-mailový spam.


3. Zber údajov na našej webovej stránke


Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookies. Súbory cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies pomáhajú uľahčiť, zefektívniť používanie a zabezpečiť naše webové stránky.. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači a uložené vo Vašom prehliadači.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "Session cookies". Po návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Môžete nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies, aby ste sa mohli rozhodnúť, či chcete súbor cookies prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nakonfigurovaný na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo automaticky odstrániť súbory cookies pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sú uložené podľa čl. 6 ods. 1 písm. F DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookies, aby sa zaistila optimálna služba poskytovaná bez technických chýb. O uložení iných súborov cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu Vášho správania pri prehliadaní), budeme poednávať v samostatnej časti tohto dokumentu.

Súbory prihlásení servera

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré Váš prehliadač automaticky odošle nám v "súboroch prihlásení servera". Sú to:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • Používaný operačný systém
  • Adresa URL odkazujúceho
  • Názov hostiteľa prístupového počítača
  • Čas žiadosti servera
  • IP adresa

Tieto údaje nebudú kombinované s údajmi z iných zdrojov.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. B DSGVO, ktorý umožňuje spracovávanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predbežných opatrení k zmluve.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky a dopyty prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje zadané vo formulári, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme odpovedali na Vašu otázku a akékoľvek následné otázky. Tieto informácie nezdieľame bez Vášho súhlasu.

Akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, spracujeme len s Vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A DSGVO. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neformálny e-mail, ktorý túto požiadavku podáva, je postačujúci. Údaje spracované pred prijatím Vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári, uchováme, kým nevyžiadate ich vymazanie, zrušíte svoj súhlas na ich ukladanie alebo účel na ich ukladanie už nebude (napríklad po splnení Vašej žiadosti). Akékoľvek povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinných období uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

 

4. Sociálne médiá


Pluginy Facebook (tlačidlá Páči sa mi & Zdieľať)

Naša webová stránka obsahuje doplnky pre sociálnu sieť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Pluginy Facebook môžu byť rozpoznané logom Facebook alebo tlačidlom Páči sa mi na našich stránkach. Prehľad doplnkov Facebooku nájdete na stránke https://sk-sk.facebook.com/policy.php

Keď navštívite našu stránku, medzi prehliadačom a serverom Facebook sa plugin vytvorí priamo spojenie. To umožňuje spoločnosti Facebook prijímať informácie o tom, že ste navštívili našu stránku z Vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlo "Páči sa mi" na Facebooku, keď ste prihlásený do svojho Facebook účtu, môžete prepojiť obsah našich stránok s Vašim profilom na Facebooku. To umožňuje spoločnosti Facebook priradiť návštevy na našich stránkach k Vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ týchto stránok nemáme žiadne informácie o obsahu údajov prenášaných na Facebook, ani o tom, ako spoločnosť Facebook používa tieto údaje. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook spojila Vašu návštevu našich stránok s Vašim Facebook účtom, odhláste sa z Vášho Facebook účtu.

YouTube

Naša webová lokalita využíva YouTube pluginy, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľ stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok obsahujúcich YouTube plugin, vytvorí sa pripojenie so serverom YouTube. Následne je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený / -á do svojho účtu YouTube, služba YouTube umožňuje priradiť správanie v prehliadaní priamo s osobným profilom. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Služba YouTube slúži na to, aby naše webové stránky boli príťažlivé. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F DSGVO.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov o používateľoch nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


5. Google Analytics


Google Analytics

Na tejto webovej stránke sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba. Prevádzkuje ju spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookies". Sú to textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookies o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a uložené tam.

Súbory cookies služby Google Analytics sú uložené na základe článku. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO. Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať webové stránky aj ich inzerciu.

IP anonymizácia

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v rámci Európskej únie alebo iných strán dohody o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch je plná adresa IP odoslaná na server Google v USA a následne skrátená tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila Vaše používanie webových stránok, zostavila prehľady o aktivite webových stránok a poskytla ďalšie služby súvisiace s aktivitou webových stránok a používaním internetu pre prevádzkovateľa webových stránok. Adresa IP odoslaná Vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii.

Plugin prehliadača

Môžete zabrániť uloženiu týchto súborov cookies výberom príslušných nastavení v prehliadači. Chceme však poukázať na to, že to môže znamenať, že nebudete môcť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete zabrániť tomu, aby údaje generované cookies o Vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) boli odovzdané spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou Plugin prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Odmietanie zhromažďovania údajov

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou služby Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Súbor cookies sa nastaví tak, aby zabránil zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto stránky: Vypnite službu Google Analytics

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Externé spracovanie údajov

Dohodli sme sa so spoločnosťou Google na outsourcingu spracovania údajov a plne implementujeme prísne požiadavky slovenských orgánov na ochranu údajov pri používaní služby Google Analytics.


6. Newsletter


Údaje newsletteru

Ak by ste chceli dostávať náš newsletter, vyžadujeme platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom určenej e-mailovej adresy a súhlasíte s tým, že budete dostávať tento newsletter. Žiadne ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú iba dobrovoľne. Tieto údaje používame iba na odoslanie požadovaných informácií, nie na odovzdanie tretím stranám.

Preto spracujeme akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, len s Vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) DSGVO. Môžete odvolať súhlas na ukladanie Vašich údajov a e-mailovej adresy, ako aj ich použitie na zasielanie newsletteru kedykoľvek, napr. prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v newsletteri. Údaje spracované pred prijatím Vašej žiadosti môžu byť ešte legálne spracované.

Údaje poskytnuté pri registrácii do newsletteru sa použijú na distribúciu newsletteru, kým nezrušíte prihlásenie, kedy sa uvedené údaje odstránia. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napríklad e-mailové adresy pre členstvo), zostávajú neovplyvnené.


7. Pluginy a nástroje


Webové písma Google

Pre jednotné zobrazenie písiem používa táto stránka webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď otvoríte stránku, Váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma.

Keď otvoríte stránku našej webovej stránky, ktorá obsahuje sociálny plugin, Váš prehliadač vytvára priame spojenie so servermi Google. Spoločnosť Google si teda uvedomuje, že naša webová stránka bola navšítená z Vašej IP adresy. Používanie webových písiem Google sa robí v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich webových stránok. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO.

Ak Váš prehliadač nepodporuje webové písma, Váš počítač používa štandardné písmo.

Ďalšie informácie o spracovaní používateľských údajov nájdete na stránke https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na stránke https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Mapy

Táto webová lokalita využíva službu mapovania služby Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať Mapy Google, je potrebné uložiť Vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.

Použitie služby Mapy Google je v záujme sprístupnenia našich webových stránok a uľahčenia lokalizácie miest, ktoré sme určili na webových stránkach. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) DSGVO.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.