Mobilná prezliakacia kabína

Tento reklamný nosič je umiestnený pri bazénoch a v oddychových zónach kúpalísk a aquaparkov. Je súčasťou areálu, ale vďaka cielenému umiestňovaniu má vizuálny vplyv na všetkých návštevníkov areálu. Je to ideálny nosič, ktorý osloví širokospektrálnu skupinu ľudí počas oddychu a rekreácie, teda v období, kedy je ich myseľ otvorená a prijíma podnety z okolia.

Na Slovensku máme umiestených 130 mobilných prezliekacích kabín vo viac ako 35 lokalitách.