Rôzne

Našim cieľom je zviditeľniť značku našich klientov na všetkých dostupných miestach, preto okrem outdoor reklamy umiestňujeme reklamu aj do interiéru aquaparkov a kúpalísk a to formou woblerov pri pokladniach, makiet pri vstupoch, či polepo prezliekacích skriniek a spŕch. Túto formu reklamy je možné spojiť aj so samplingom, teda rozdávaním vzoriek produktov v letom areáli.