Branding sedačiek

Keď sa návštevník lyžiarskeho strediska nachádza na lanovke, má dostatok času absorbovať podnety z okolia. A priamo pred očami, na zadnej časti sedačky pred ním je Vaša reklama a po celú dobu cesty k vrcholovej stanici má čas, aby sa na ňu upriamil, aby o nej premýšľal a zafixoval si jej slogan. Reklama sa mu vryje do pamäte.