Impressum

 

Názov spoločnosti: SITOUR, s.r.o. 
Ulica: T. Vansovej 10
PSČ / Mesto: 974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 414 21 97
Domová stránka: www.sitour.sk
E-Mail: sitour@sitour.sk

Obchodný register vl.č.: 297/S 
Obchodný register súd: Banská Bystrica 
IČO: 315 582 41

 

Obsah

Fotografie: Sitour-Archiv
Zodpovedosť za obsah:
Sitour, s.r.o., Banská Bystrica
Umiestnenie firmy: feratel media technologies AG
Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck

 

Koncept, Design & Realizácia:

ACC DIGITAL GmbH, Adamgasse 23, 6020 Innsbruck
www.acc.cc

Žiadna časť týchto webových stránok nesmie byť reprodukovaná v akejkoľvek forme bez písomného súhlasu autorov. Využitím našej webovej stránky deklarujete svoj súhlas s našimi podmienkami použitia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť a úplnosť obsahu. Všetky informácie a služby, ktoré poskytujeme boli pripravené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Obsah a štruktúra web-stránok BKS Bank AG je chránená zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.

 

Google Analytics Informácie

Táto webová stránka používa Google Analytics, Web Analytics služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú webovú stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) budú odovzdané a uložené na serveroch Google v Spojených štátoch. Google bude užívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o internetových stránkach pre potreby činnosti prevádzkovateľov internetových stránok a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, pokiaľ si to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie osoby spracovávajú tieto informácie v mene spoločnosti Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má Google k dispozícií. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak to urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie. Viac informácií o službe Google Analytics opt-out.